Certificeret traumebehandlere i Somatic Experiencing (SE) og SOMA
Autoriserede kliniske neuropsykologer

Undersøgelser

 • Neuropsykologisk undersøgelse 18.000 kr
 • Neuropsykologisk undersøgelse med tolk 20.000 kr
 • Neuropsykologisk undersøgelse inklusiv ADOS-2 22.000 kr

Undersøgelse kan laves i kommunens lokaler eller i borgerens eget hjem.

Kortere Vurdering

 • 1 til 2 samtaler, gennemlæsning af sagsakter, samt skriftlig psykologisk vurdering. Indeholder ikke psykologiske tests. 6.000 kr.

Andre forløb

 • Individuelle støttende samtaleforløb 900 kr. pr. samtaletime
 • Psykoedukative gruppeforløb stressangst og depression; Smertehåndtering og leve med kronisk sygdom. 6 uger. Ved 6-8 deltagere 3.000 kr. pr deltager
 • Mindfulness 8 uger gruppeforløb ved 8-12 deltagere 3.000 kr. pr deltager.

Autismeforløb

 • Social færdighedstræning – 13 uger. Individuelle samtaler og gruppeundervisning 15.000 kr.
 • Uddannelse og arbejdsmarkedsrettet forløb – fastholdelse og efterværn 950 kr. pr. uge

Hjerneskaderehabilitering

 • Forløb med individuelle samtaler og gruppeundervisning. Inddragelse af pårørende og nærmiljø – 13 uger 15.000 kr.
 • Arbejdsmarkedsrettet forløb 950 kr. pr. uge

Sags- og personlig supervision

 • Individuel 1.000 kr.
 • Grupper 1.700 kr.

Uddannelser og Kurser

 • Uddannelse til af autismeambassadører. To-dages kursus samt 3 gange sagssupervision af 2 timer (ved mindst 6 deltagere) 5.000 kr.
 • Kursus for virksomhedsmentorer og virksomhedskonsulenter med fokus på borgere med udfordrende adfærd 2 gange 3 timer. 10.000 kr. for op til 25 deltager.

Foredrag

 • 1-2 timer 3.000 kr
 • 4 timers workshop 6.000 kr

Kontaktoplysninger

Psykologhuset Athena
Levysgade 14 kld, 8700 Horsens
Mail: info@huset-athena.dk